ЧИТАЙ. ДИВИСЬ. СЛУХАЙ

logo

Коломиянам на замітку: ТОП-15 запитань про індивідуальне навчання у школі


Міністерство освіти і науки відповідає батькам на найпоширеніші запитання, які стосуються індивідуальної форми освіти у школі.Індивідуальне навчання – одна з форм, за якою можна отримувати загальну середню освіту. МОН зібрало найпоширеніші запитання батьків про те, як саме організувати таке навчання для дитини, які це дає можливості та на що мають право батьки та діти, пише Всеосвіта.


Екстернат і освіта вдома – це індивідуальна форма? 


Так, але не лише вони. Наразі учням доступні три форми, за якими можна організувати індивідуальне навчання у школі: екстернатнасімейна (вона ж – домашня) та педагогічний патронаж.


Екстернатна форма: учень самостійно засвоює весь матеріал, після чого у школі оцінюють його знання. 


Сімейна (домашня) форма: передбачає, що весь освітній процес для учня самостійно організовують його батьки. Вони несуть відповідальність за здобуття знань на рівні не нижче стандартів.


 Педагогічний патронаж: освітній процес і засвоєння знань забезпечує педагогічний працівник. 


 2.  Інклюзивна освіта – теж форма індивідуальної освіти? 


Ні, поняття інклюзивної освіти є набагато ширшим. Навчання для осіб з особливими освітніми потребамиорганізовується і за денною або вечірньою формами здобуття освіти. Якщо ж стан здоров’я вимагає цього, учень або його батьки можуть обрати дистанційне навчання або одну з форм індивідуального. 


 3.  Як дізнатись, чи надає школа індивідуальну освіту? 


Форми освіти, які забезпечує заклад, обов’язково мають бути вказані на його вебсайті. Якщо у закладу немає власної Інтернет-сторінки, таку інформацію слід шукати на вебсайтах засновників закладу. 


 4.  Як почати навчання за індивідуальною формою? 


Будь-яка форма освіти, зокрема й індивідуальна, потребує, щоб учня зарахували до закладу – для цього потрібно подати необхідні документи.


Основний документ для зарахування або переведення на індивідуальну форму навчання – це заява одного з батьків дитини або самого учня, якщо він є повнолітнім. До заяви додаються документ, що посвідчує особу учня, медична довідка N 086-1/о та документ про освіту, якщо він є.


Можуть знадобитись і додаткові документи. Наприклад, необхідно буде документально підтвердити підстави для навчання на екстернаті або обставини для застосування педагогічного патронажу (наприклад, стан здоров’я, знаходження під вартою або засудження, статус біженця). Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їх перебування в Україні. 


Внутрішньо переміщені особибіженці та особи з документами про необхідність захисту можуть не подавати окремі документи, якщо мають на це причини. 


 5.  На індивідуальну форму можна потрапити лише на початку навчального року?


Так, крім окремих випадків. Зарахування на індивідуальну форму освіти зазвичай проводиться до початку навчального року


Переведення на індивідуальну форму може відбуватись і впродовж навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяцідо річного оцінювання чи державної підсумкової атестації. Однак таке обмеження не застосовується для переведення на педагогічний патронаж.


 Для осіб, які здобували чи здобувають освіту за кордоном або мають відношення до тимчасово окупованих територій, зарахування і переведення на екстернат можливе протягом усього календарного року. 


 6.  Чи можуть перевести з індивідуальної форми на інституційну? 


Так, якщо індивідуальна форма не приносить результату. Рішення про це приймають батьки і педагогічна рада закладу


Таку норму можуть застосувати до учня 9 класу, який під час навчання за індивідуальною формою показав низький результат з предмету, який він вивчав поглиблено. Або до учня на сімейній або екстернатній формі, який демонструє низький рівень навчальних досягнень. 


 7.  Чи можна поєднувати різні форми навчання? 


Так, законом це передбачено. Таке поєднання має бути реалізовано через індивідуальний навчальний план, який формують для учня у закладі освіти. Про поєднання різних форм навчання також варто одразу зазначати у заяві. 


 8.  Що таке індивідуальний навчальний план? Він обов’язковий?


Так, вчасно розроблений і затверджений індивідуальний навчальний план(ІНП) є обов’язковим для навчання за індивідуальною формою освіти.


ІНП розробляється на основі навчального плану – складової освітньої програми, яку використовує заклад.


Зазвичай це та освітня програма, із якою працює школа. Але учень або його батьки можуть обирати й іншу освітню програму. Основна вимога – програма повинна забезпечувати виконання стандарту освіти


Виконання інваріантної частини (опанування базових, вибірково-обов’язкових предметів) навчального плану під час індивідуального навчання лишається обов’язковим. Очікувані результати навчання для індивідуальної форми не зменшуються і лишаються на одному рівні з іншими формами. 


 9.  Як скласти індивідуальний навчальний план? 


Такий план має враховувати здібностіінтересипотребимотиваціюможливості та досвід учня. Тому варто проводити їхню оцінку перед складанням самого плану. Для цього можна залучати психологічні служби закладу освіти.


Індивідуальний навчальний план доцільно складати на кожен навчальний рік. Такий план враховує індивідуальні освітні потреби учня і може переглядатись впродовж терміну його дії. 


Індивідуальний навчальний план розробляють педагогічні працівники, які працюватимуть із учнем – педагоги початкової школи або вчителі окремих предметів. Робота над планом відбувається спільно із самим здобувачем освіти. Батьки учня можуть брати участь у його розробці, а також погоджувати його. Фінально план затверджує керівник закладу освіти


 10.  Які права має учень на індивідуальній формі? 


Такі ж, як і учень, який вчиться за інституційною формою. Учень на індивідуальній формі має можливість використовувати всю інфраструктуру закладу – навчальну, спортивну, наукову тощо. Учень має можливість оформити учнівський квиток і користуватись необхідними підручниками, зокрема й електронними. 


Учень також може розраховувати на допомогу педагогічних працівників, мати психологічний і соціально-педагогічний супровід, проходити оцінювання навчальних досягнень та/або державну підсумкову атестацію, а також отримати документ про освіту


 11.  Як оцінюють учня на індивідуальній формі? 


Оцінювання результатів навчання і атестація за всіма формами індивідуальної освіти відбувається у школі.


Форму, зміст і спосіб поточного та підсумкового оцінювання обирає заклад освіти.


Форми та засоби оцінювання можуть бути описані в індивідуальному навчальному плані учня. У такому разі педагогічні працівники мають дотримуватись зазначених форм. 


Важливо пам’ятати, що лише наявність портфоліо, індивідуального освітнього профайлу та інших форм фіксації індивідуальних досягнень учня (без підсумкового оцінювання та/або атестації) не є підставою для переведення до наступного класу та видання документа про освіту.


12.  Для кого існують окремо прописані норми стосовно індивідуального навчання? 


Учні з непідконтрольних територій можуть подавати заяви про зарахування на екстернат впродовж всього календарного року. 


Якщо у шкільному класі села або селища навчається менше 5 осіб, для них може бути організовано педагогічний патронаж. Однак це не виключає можливості використовувати й інші форми індивідуальної освіти. 


Засудженим, особам під вартою або під домашнім арештом законодавство також забезпечує індивідуальну форму освіти. 


 13.  Чи потрібно платити за індивідуальну освіту? 


Ні, додаткової оплати такої освіти з боку батьків учня не передбачено. Однак це не стосується випадків, коли оплату за освітні та інші послуги вказано у відповідних договорах.


Законодавство не передбачає перерахування коштів батькам, які самостійно організовують навчання своїх дітей.


Це ж саме стосується й випадків, якщо батьки звертаються із такою задачею до сторонніх суб'єктів – організацій, навчальних центрів, репетиторів. 


 14.  Індивідуальне навчання – це коли немає однокласників? 


Не зовсім так. Учень, який навчається за індивідуальною формою, більшість навчального часу проводить самостійно.


Але індивідуальна форма не обмежує у спілкуванні з іншими учнями – ані в неформальному, ані на території школи.


Учень може брати участь в екскурсіях, практичних заняттях. А під час педагогічного патронажу вчитель може періодично залучати учня до учнівського колективу з метою соціалізації.


Якщо кілька учнів перебувають на лікуванні в одному закладі, вони також можуть навчатись у групі. 


 15.  Чи можуть учні на індивідуальній формі брати участь в олімпіадах? 


Так, учні, що навчаються на індивідуальній формі, можуть на загальних підставах брати участь в олімпіадах, турнірах, конкурсах та інших змаганнях.


Вони також на рівні з іншими учнями мають право на відзначення успіхів у навчанні. Їх можуть нагороджувати листами-подяками та грамотами, золотою та срібною медалями. 


Джерело: МОН