ЧИТАЙ. ДИВИСЬ. СЛУХАЙ

logo

Як оформити послугу з догляду за особою, яка його потребує


Ви доглядаєте за особою з-поміж своєї сім’ї, яка потребує постійного догляду та з якою проживаєте? Отже, ви надаєте соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі.Що потрібно знати для того, щоб задокументувати такий догляд:Кому надається послуга з догляду:

• особам з інвалідністю I групи;

• дітям з інвалідністю;

• громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями;

• невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

• дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі захворювання відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність.

• Особа потребує надання соціальних послуг, якщо за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб їй установлено IV чи V групу рухової активності.Хто може надавати послугу з догляду:

• Особа з-поміж членів сім’ї, яка спільно проживає з людиною, яка потребує догляду, пов’язана спільним побутом, має взаємні права та обов’язки.Які документи необхідні для оформлення надання послуги з догляду:

• заява особи, яка здійснює догляд, про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

• заява отримувача соціальної послуги про згоду отримувати соціальну послугу з догляду на непрофесійній основі (йдеться про дієздатну особу, яка може усвідомлювати свої дії, однак потребує догляду в зв’язку зі станом здоров’я);

• паспорт громадянина України (пред’являєте під час подачі заяви);

• копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду дитині);

• декларація про доходи і майновий стан за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення (форма Мінсоцполітики);

• копія довідки до акту огляду МСЕК (для осіб з інвалідністю);

• висновок ЛКК щодо потреби в догляді за особою похилого віку внаслідок когнітивних порушень (форма МОЗ);

• висновок ЛКК щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись (форма МОЗ);

• копія медичного висновку на дитину з інвалідністю до 18 років (форма МОЗ);

• довідка про захворювання дитини на тяжке захворювання, що видана ЛКК лікувально-профілактичного закладу (форма МОЗ).Куди подати документи:

• ЦНАП за місцем проживання / перебування осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду.

• управління соціальної політики міської ради або за місцем проживання / перебування осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду.Як відбувається прийняття рішення про надання послугиУповноваженим органом на прийняття рішення є управління соціальної політики міської ради.

• Здійснює комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, якій потрібний догляд, щодо можливості до самообслуговування та пересування за такими показниками:

-можливість виконання елементарних та складних дій відповідно до групи рухової активності;

-можливість виконання різних видів життєдіяльності без залежності від будь-якої сторонньої допомоги (фізичної, психологічної, нагляду);

-можливість самостійно задовольняти свої основні життєві потреби;

-ступінь залежності у сторонній допомозі, причини, що її викликають.

• Готує висновок за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує догляду.

• Проводить обстеження сім’ї на предмет підтвердження факту спільного проживання з особою, якій надаються послуги з догляду, та складає акт (форма затверджена Мінсоцполітики).

• Здійснює перевірку достовірності даних, отриманих від фізичної особи, яка здійснює догляд.

• Визначає середньомісячний сукупний сім’ї фізичної особи, яка надає послугу з догляду.

• Приймає рішення про надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі з виплатою грошової компенсації.

• Інформує заявника про прийняте рішення.Який розмір компенсації

Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року (у 2023 році - 2589 грн) та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи/її сім’ї, яка надає соціальні послуги, за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення.Які підстави для відмови:

• не підтверджено факт спільного проживання з особою, яка потребує догляду;

• середньомісячний сукупний дохід фізичної особи/ її сім’ї в розрахунку на одну особу, перевищує прожитковий мінімум - 2589,00 грн;

• особа яка потребує догляду, вже отримує соціальні послуги з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду.

• за висновком про результати комплексного визначення індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг.Важливо:

Непрацюючі працездатні особи, яким призначено компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.