ЧИТАЙ. ДИВИСЬ. СЛУХАЙ

logo

На Прикарпатті середній вік при вступі до шлюбу у жінок- 27 років, у чоловіків - 30 . ІНФОГРАФІКА

На Прикарпатті проживає 374,1 тис. осіб у віці 15–34 роки, або 27,3% від загальної чисельності постійного населення області.

Більш ніж половина молоді (55%) – сільські жителі. У порівнянні з минулим роком кількість молодих людей в області зменшилась на 8,9 тис, інформує головне управління статистики.

За статевою структурою серед молоді переважають чоловіки (50,9% чоловіків проти 49,1% жінок), тоді як у загальній кількості населення чоловіків традиційно менше (47,3% проти 52,7% відповідно).

На кожну тисячу жінок у віці 15–34 роки припадає 1039 молодих чоловіків.

У 2018 р. у віці 16–34 роки одружилися 6,7 тис. жінок (87,6% від усіх жінок, що вступили до шлюбу) та 6,3 тис. чоловіків (81,9%). При цьому, жінки вступають до шлюбу у молодшому віці, ніж чоловіки: середній вік при вступі до шлюбу у жінок складав 27 років, у чоловіків – 30 років (у 2017 р. ці показники складали 26 та 30 років відповідно).

У 2018 р. жінки у віці 15–34 роки народили 11,3 тис. дітей, що становить   89,7%   від   загальної   кількості   живонароджених  в  області    (у 2017 р. – 12,2 тис.).

При цьому на матерів у віці 20–24 роки припадає 28,7% від усіх живонароджених, у віці 25–29 років – 34%. Середній вік матері при народженні  дитини  склав  27 років,  при  народженні  першої  дитини –  24,5 року.

Важливим аспектом життя молоді є здобуття освіти, професії. У 2018 р. 13,5 тис. учнів одержали свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти, а 6,9 тис. осіб – атестат про здобуття повної загальної середньої освіти.

На початок 2018/19 навчального року у закладах загальної середньої освіти навчалися 155,5 тис. учнів, у закладах вищої освіти – 37,2 тис. студентів, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти здобували професії кваліфікованих робітників 9,3 тис. учнів.

Кількість молодих людей, які навчались у наукових установах та закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку наукових кадрів, на кінець минулого року становила 367 осіб або 77,4% від загальної кількості аспірантів та докторантів.