Професорові Богдану Луканюкові з Коломиї – 70!

У ці дні відзначає своє 70-річчя провідний український етномузикознавець, професор, уродженець, а тепер і мешканець Коломиї Богдан Степанович Луканюк.

Професор Богдан Луканюк

 Після навчання в коломийських школах №1 і №5, а заодно у дитячій музичній школі, він згодом закінчив Львівську консерваторію та аспірантуру в Ленінграді. У 1980 р. став кандидатом мистецтвознавства. Викладав понад 30 років у згаданій консерваторії, де створив кафедру історії української музики та музичної фольклористики і Проблемну науково-дослідну лабораторію музичної етнології. У 1991 р. заснував та очолив першу в Україні кафедру музичної фольклористики, започаткував окремий відділ етномузикології на теоретико-композиторському факультеті Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка. За сумісництвом — професор кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

Науково-творчі інтереси Богдана Луканюка сконцентровані на проблемах теорії та методології етномузикознавства, історії української музичної фольклористики, етномузичного джерелознавства й етномузичної педагогіки, а також на дослідженні хорової творчості М. Леонтовича і фольклорної спадщини К. Квітки За 40 літ своєї діяльності опублікував понад 90 наукових праць. Він також розробив генеральну концепцію викладання музично-фольклористичних дисциплін у системі “дитяча музична школа – музичний середній навчальний заклад – вища музична школа”, йому належить ряд навчальних програм і навчально-методичних посібників з музично-фольклористичних дисциплін.

Професора Луканюка вважають за найсерйознішого вченого у своїй галузі, який скрупульозно вивчає тему, проблему, особу. Він уперше довів кому належить термін “етномузикологія”, виявив перші фонографічні записи в Україні, виробив власний погляд на нашу історію, культуру і фольклор, зокрема на думи і кобзарів. Від 1980 р. організував низку наукових конференціій (у т. ч. серію з дев’яти “Конференцій дослідників народної музики червонноруських і суміжних земель”) та педагогічних семінарів, присвячених методиці викладання автентичної народної музики. Засновник і шеф-редактор щорічника “Етномузика” (видається від 2006).

У ювілейний рік побачила світ книжка Б. Луканюка “Музичний часокількісний ритм” (Львів, 2017). У цьому теоретико-методологічному дослідженні дається принципово нове тлумачення поняття ритму та на цій підставі вперше розкривається сутність його часокількісного (квантитативного) типу, що широко використовується у світовій музичній культурі, зокрема й усної традиції. У книжці вперше виясняється сутність і специфіка безакцентного музичного ритму українських народних пісень, а також викладаються свіжі, вельми незвичні погляди на середньовічну західноєвропейську, арабську й античну теорії ритму (ця остання трактується як правила підкладання слів під короткі та довгі часові одиниці мелодії). Це свого роду сенсацйне видання, яке повинно б викликати бурхливу реакцію науковців.

У Львові організували 10-ту “Конференцію дослідників народної музики червонноруських і суміжних земель”, присвятивши її професорові Луканюкові. Там і гідно вшанують вченого-ювіляра його колеги, учні, учасники конференцій та просто знайомі львів’яни.

АВТОР: Микола САВЧУК