На Прикарпатті молодих чоловіків більше, аніж молодих жінок

Станом на 1 січня 2017 р. на території Івано-Франківщини проживало 390 тисяч молодих людей віком 15–34 років.

Як повідомляє Головне управління статистики в області, частка молоді в загальній кількості постійного населення області складає понад 28% і є вищою, ніж в середньому по Україні (у 2015 р. – 26,9%).

Близько 55% молодих людей проживає у сільській місцевості.

За статевою структурою серед молоді переважають чоловіки (50,7% чоловіків проти 49,3% жінок), тоді як у загальній кількості населення чоловіків традиційно менше (47,3% проти 52,7% відповідно).

На кожну тисячу молодих чоловіків припадає 971 молода жінка.

В минулому році до шлюбу вступили 7,2 тис. жінок (89,4% від усіх жінок, що вступили до шлюбу) та 6,8 тис. чоловіків (84,4%), яким ще не виповнилося 35 років. При цьому жінки беруть шлюб у більш молодому віці, ніж чоловіки: частка жінок, молодших 20 років, складала 17,2%, а чоловіків такого ж віку – 2,6%. Середній вік при вступі до шлюбу у жінок складав 26 років, у чоловіків – 29 років (у 2015 р. ці показники складали 25,5 та 28,6 років відповідно).

У 2016 р. у матерів віком 15–34 роки народилося 13,4 тис. дітей, що становило 91,2% від загальної кількості народжених по області. При цьому на матерів у віці 20–24 роки припадало 30,5% усіх народжених, у віці 25–29 – 34,1%. Середній вік матері при народженні дитини склав 26,8 року.

Важливим аспектом життя молоді є здобуття освіти, професії. У 2016 р. 13,2 тис. учнів отримали базову середню освіту, а 7,7 тис. осіб – повну середню.

На початок 2016/17 навчального року у вищих навчальних закладах області навчалось 38,1 тис. студентів, у професійно-технічних навчальних закладах здобували професії кваліфікованих робітників 10,1 тис. учнів.

Кількість молодих людей, які навчались у закладах області, що здійснюють підготовку наукових кадрів, на початок цього року становила 454 особи, або 84% від загальної кількості аспірантів та докторантів.

Читайте також: Кожна п’ята молода людина в Україні не має постійної роботи: які наслідки безробіття у молодому віці