На Франківщині оголосили конкурс на зайняття посади голови РДА

Відповідно до Розпорядження Президента України Петра Порошенка від від 26 січня 2017 року № 10/2017-рп “Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад голів районних державних адміністрацій” оголошено конкурс на заміщення посади голови Рогатинської РДА.

Про це йдеться на сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації, пише Дзеркало Коломиї.

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад голів районних державних адміністрацій.

І. Загальні умови

1. Посадові обов’язки

Голови районних державних адміністрацій:

1) очолюють відповідні районні державні адміністрації, здійснюють керівництво їх діяльністю, несуть відповідальність за виконання покладених на відповідні районні державні адміністрації завдань і здійснення ними своїх повноважень;

2) представляють відповідні районні державні адміністрації у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;

3) призначають на посади та звільняють з посад своїх заступників, керівників структурних підрозділів;

4) призначають на посади та звільняють з посад керівників апаратів районних державних адміністрацій та керівників структурних підрозділів апаратів районних державних адміністрацій;

5) затверджують положення про апарат районної державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи;

6) укладають та розривають контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідної районної державної адміністрації, або уповноважують на це своїх заступників;

7) погоджують у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України;

8) у межах затверджених бюджетів виступають розпорядниками коштів відповідних районних державних адміністрацій, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;

9) регулярно інформують населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

10) утворюють для сприяння здійсненню повноважень районних державних адміністрацій консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначають їх завдання, функції та персональний склад;

11) здійснюють повноваження керівника державної служби в  районній державній адміністрації;

12) здійснюють інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

2. Умови оплати праці

Умови оплати праці голів районних державних адміністрацій визначаються відповідно до Закону України “Про державну службу”, інших нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників державних органів.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Голови районних державних адміністрацій призначаються на посаду на строк повноважень Президента України.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади голови відповідної районної державної адміністрації за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою    статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України “Про запобігання корупції”).

Документи подаються до 18.00 9 лютого 2017 року.

5. Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться о 10.00 14 лютого 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Велієва Олеся Валеріївна,

тел.: (044) 256 00 01, e-mail: velieva@nads.gov.ua.

Читайте також: Сесія міської ради: від підняття зарплати вихователям садочків до проїзду для пільговиків. ФОТО