20 років тому у Коломийському педколеджі відкрили спеціальність «Соціальна педагогіка»

Спеціальності «Соціальна педагогіка» в Коломийському педагогічному коледжі виповнилося 20 років. Найбільше досягнення цих двох десятиріч – 323 фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та 81 бакалавр соціальної педагогіки.

10 березня у стінах коледжу з цього приводу відбулися урочистості, на яких були присутні майже 80 випускників спеціальності.

Система професійної підготовки в коледжі опирається насамперед на психолого-педагогічні знання. Майбутні фахівці засвоюють теоретичні та методологічні основи соціальної роботи, її історичні корені, традиції, вітчизняний і зарубіжний досвід, основні функції та принципи соціальної роботи, інноваційні технології. Електронна бібліотека, мультимедійні аудиторії, комп’ютерні лабораторії, які функціонують у коледжі, створюють можливість застосовувати в процесі навчання студентів досягнення інформаційно-комунікативних технологій, упроваджувати новітнє навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін. Все це не тільки дозволяє істотно оптимізувати процес навчання, зробити його більш цікавим, динамічним і наочним, але й готує майбутнього педагога до використання інновацій у своїй діяльності.

Особистісному та професійному зростанню майбутнього педагога сприяють науково-практичні конференції, семінари-практикуми, майстер-класи за участю вчителів, соціальних педагогів та практичних психологів базових шкіл, олімпіади з методик викладання навчальних дисциплін та виставки дидактичних матеріалів, захисти авторських та колективних творчих проектів, конкурси педагогічної майстерності.

Участь у організації волонтерського руху та благодійних акціях допомагає сформувати риси, які вкрай необхідні соціальному педагогові: доброзичливість, чуйність, емпатію, делікатність, відкритість, комунікабельність, товариськість.

Відчуття власної причетності до кожної справи, високий професіоналізм досвідчених викладачів Михайла Ходака, Лідії Паненкової, Оксани Жданович, Наталії Солецької, Людмили Прокопів, Миколи Юрчука, Зеновія Юрчишина, Ольги Садов’як, які поєднуються з креативним підходом до організації навчального процесу нової когорти викладачів Юлії Паненкової, Ірини Пушкарук, Володимира Акімова, Наталії Гінчицької, Наталії Треф’як забезпечують високий рівень теоретичної і практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів.

Серед випускників спеціальності – соціальні педагоги шкіл та соціальних установ, педагоги-організатори, практичні психологи, керівники соціальних служб. Соціальні педагоги – Уляна Второва (Коломийська ЗОШ №2 І-ІІІ ст.), Світлана Коженьовська (Коломийська ЗОШ №8 І-ІІІ ст.), Олеся Луцак (Печеніжинська ЗОШ І-ІІІ ст. Коломийського району), Уляна Коцаба (Коршівська ЗОШ І-ІІІ ст. Коломийського району), Ольга Турчин (Голинська ЗОШ І-ІІІ ст. Калуського району), Надія Гришко (Верхньоясинівська ЗОШ І-ІІ ст. Верховинського району), Тетяна Луцак (Добротівський НВК Надвірнянського району).

Уміло здійснюють керівництво роботою міських та районних методичних об’єднань соціальних педагогів Ірина Гнатюк – соціальний педагог Коломийської СШ №1 І-ІІІ ступенів, Марія Чорнищук – соціальний педагог Ланчинської ЗОШ І-ІІ ступенів Надвірнянського району, Світлана Гришук – соціальний педагог Турківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Коломийського району. Випускники займаються науковою та методичною творчістю, зокрема Ірина Рижикова – кандидат педагогічних наук за спеціальністю «Соціальна педагогіка», Оксана Кітлярук та Оксана Четверик – співавтори методичного посібника «Робота соціального педагога з різними типами сімей», а Марія Чорнищук – методичних матеріалів «Особливості просвітницької роботи соціального педагога у складних суспільно-політичних умовах». Серед випускників є переможці міських та обласного конкурсу професійної майстерності практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів «Кращий за професією». Наталія Багацька – природничо-математичний ліцей, ЗОШ №2 м. Івано-Франківська, Ірина Гнатюк – Коломийська СШ №1 І-ІІІ ступенів, Тетяна Пашник – Коломийська гімназія імені М. Грушевського. Вдало керують закладами, що забезпечують соціальний захист, Віталій Кічеряк – директор Косівського районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, Лілія Галамейко – директор Коломийського міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, Оксана Кітлярук – начальник служби у справах дітей Верховинської РДА.

І сьогодні педагогічний колектив у пошуку нових ідей, форм, які сприяють становленню індивідуальності соціального педагога, адже ми усвідомлюємо: від його уміння створити умови для успішної соціалізації, прояву потенційних можливостей вихованців залежатиме зміцнення творчого потенціалу нації.

Любов Акімова, завідувачка відділення початкової освіти та соціальної педагогіки педколеджу